Betaald educatief verlof wordt door de cursist schriftelijk aangevraagd in de klas tijdens de 1ste les.
Een cursist die voor de 2de maal dezelfde opleiding volgt (officiële naam telt), kan enkel betaald educatief verlof krijgen als de cursist de 1ste maal niet geslaagd was.
Om het recht op betaald educatief verlof te behouden mag de cursist maximum 10% ongewettigd afwezig zijn per periode. Het is bijgevolg belangrijk om de eerstvolgende les na afwezigheid op het secretariaat een bewijs van wettiging (doktersattest, attest van het werk, …) binnen te brengen of onmiddellijk aan het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen betreft. Als een leerkracht afwezig is betekent dit ‘gewettigd afwezig’ voor de cursist.
De cursist tekent elke les de ‘aftekenlijst educatief verlof’. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van documenten op het secretariaat en het tijdig afgeven van deze documenten aan de werkgever!
De cursist kan op volgende site de opleidingen vinden die behoren tot de knelpuntberoepen en recht geven op meer educatief verlof http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof/

Ga naar boven