CVO Kempen aanvaardt opleidingscheques voor werknemers. Met deze opleidingscheques kan de cursist een deel van de opleiding (inschrijvingsgeld en cursus-/verbruiksmateriaal) door de Vlaamse Gemeenschap laten betalen.
Je kan opleidingscheques aanvragen tot 2 maanden na de startdatum van de opleiding via de website van de VDAB (www.vdab.be) of via het telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 20u). Op de website van de VDAB vind je een lijst met opleidingen die wel en niet erkend zijn voor betaling met opleidingscheques.
De toegang tot opleidingscheques voor een hooggeschoolde wordt beperkt tot de opleiding die vermeld staat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat opgesteld is door een erkend loopbaancentrum. Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond: diploma van bachelor, diploma van master, diploma van leraar (ook SLO), diploma van gegradueerde (HBO5).
Werkwijze: De cursist vraagt de opleidingscheques bij voorkeur op voorhand aan bij de VDAB zodat hij/zij bij inschrijving rechtstreeks met de opleidingscheques kan betalen. Indien de cursist op het moment van inschrijving de opleidingscheques nog niet heeft, betaalt hij/zij het volledige bedrag (inschrijvingsgeld en cursus-/verbruiksmateriaal). Wanneer de cursist nadien de cheques ontvangen heeft, kan hij/zij deze binnenbrengen op het secretariaat. De cursist ontvangt een bewijs van inlevering van de cheques. Het bedrag van de cheques wordt achteraf teruggestort. Teruggave in cash is niet mogelijk. De cursist kan nooit cheques inleveren voor een bedrag dat hoger ligt dan de kosten van inschrijvingsgeld en cursus-/verbruiksmateriaal. Per kalenderjaar kan hij/zij voor maximum 250 euro opleidingscheques aanvragen.
Indien de cursist voor meerdere opleidingen wil betalen met opleidingscheques bestelt hij/zij best afzonderlijk opleidingscheques.
Gelieve de opleidingscheques zo snel mogelijk binnen te brengen op het secretariaat.
Heeft een cursist geen diploma secundair onderwijs, dan kan hij/zij door een opleiding te volgen zijn/haar persoonlijke bijdrage voor het aanschaffen van opleidingscheques terugbetaald krijgen.
Vul hiervoor het formulier in op de website www.vdab.be

Ga naar boven