Wanneer een cursist een vrijstelling voor een module aanvraagt, vult hij/zij daarvoor binnen de 2 weken na inschrijving het document “Aanvraag voor het verkrijgen van vrijstelling voor een module” in. De cursist geeft dit document, samen met de nodige bewijsstukken, op het secretariaat af. De cursist wordt via e-mail of via brief op de hoogte gesteld van een eventuele vrijstelling.
Lees hierover meer in de ‘brochure vrijstellingen’.

Ga naar boven