Inhoud

Bij de oprichting van een eigen zaak komt heel wat kijken. In de opleiding bedrijfsbeheer verwerf je als cursist de nodige basiscompetenties in functie van het ondernemend denken, de financiêle aspecten, het commercieel beheer en de wetgeving. Als ondernemer moet je over een aantal vaardigheden beschikken die we in deze cursus inoefenen bv commercieel inzicht, creativiteit, planmatig denken, resultaatgerichtheid, veiligheids- en milieubewustzijn, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, …

De opleiding bedrijfsbeheer is opgebouwd uit twee modules:

  • zelfstandig ondernemen
  • ondernemingsplan

Een gedeelte van de opleiding wordt in gecombineerd onderwijs aangeboden. Dit betekent dat niet alle lessen in de klas worden gegeven. Bepaalde opdrachten worden thuis afgewerkt in afstandsonderwijs.

De lessen bedrijfsbeheer worden enkel in de vestiging Mol gegeven.

Ga naar boven