Module /  Nederlands

In het vak Nederlands komen drie modules aan bod: Nederlands basis, Nederlands 1 en Nederlands 2.  

Inhoud

Nederlands basis:  

 • tekstsoorten herkennen
 • een schrijfplan opstellen
 • digitale en niet-digitale hulpbronnen gebruiken
 • kennis spelling , woord- en zinsleer ter ondersteuning van schrijftaken
 • schrijfstrategieën toepassen
 • oog voor formulering en schrijfstijl
 • eigen tekst nakijken en beoordelen
 • gemeenschappelijke taken maken en daarbij afspraken nakomen
 • gemeenschappelijke teksten evalueren
 • tekstlay-out
 
Nederlands 1:  

 • vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken
 • lees-, luister-, schrijf- en spreekstrategieën toepassen
 • spelling, grammatica, uitspraak, register, standaardtaal, taalvariatie  
 • digitale en niet-digitale hulpbronnen gebruiken
 • reflecteren over eigen taalgebruik, kunnen bijsturen
 • hypotheses over teksten vormen en bijstellen
 • betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context
 • relevante informatie uit teksten in kernwoorden noteren
 • doel, doelgroep en medium van teksten bepalen
 • inhoud van teksten samenvattend en gestructureerd weergeven
 • schriftelijke (tekstschema, samenvatting) en mondelinge weergave (presentatie)
 • kennismaking met literaire tekstsoorten
 • verslag van eigen leeservaring

Nederlands 2: 

 • vier vaardigheden: luisteren, spreken, schrijven, lezen
 • informatieve, argumentatieve, narratieve en prescriptieve teksten 
 • spelling, grammatica, uitspraak, register, standaardtaal, taalvariatie
 • digitale en niet-digitale hulpbronnen gebruiken
 • lees-, luister-,schrijf-, spreek- en gespreksstrategieën adequaat gebruiken 
 • reflecteren over eigen taalgebruik
 • hypotheses over teksten vormen en bijstellen
 • betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context
 • relevante informatie uit teksten in kernwoorden noteren 
 • doel, doelgroep en medium van teksten bepalen
 • inhoud van teksten op samenvattende en beoordelende wijze mondeling en schriftelijk weergeven
 • verdere kennismaking met literaire tekstsoorten
 • verslag van eigen leeservaring