Module /  Wiskunde

In het vak wiskunde komen drie modules aan bod: Wiskunde basis, Wiskunde 1 en Wiskunde 2. 

Inhoud

Wiskunde basis (opfrissing basis rekenen):  

 • bewerkingen met gehele getallen
 • bewerkingen met breuken en procenten
 • volgorde van bewerkingen en haakjes
 • vraagstukken (regel van drie en evenredigheid)
 • rekenen met schaal
 • schatten en hoofdrekenen
 • grafieken aflezen of tekenen met behulp van de computer
 
Wiskunde 1 (meetkunde en algebra): 
 
 • (half)rechten en lijnstukken 
 • onderlinge stand van rechten, ook in de ruimte 
 • soorten hoeken 
 • vlakke en ruimtelijke figuren
 • omtrek, oppervlakte en volume
 • stelling van Pythagoras
 • formules
 • grafieken en tabellen (lezen, interpreteren en maken)
 • verbanden tussen variabelen en eenvoudige verbanden
 • functies
 • vraagstukken oplossen in concrete situaties
 
Wiskunde 2 (statistiek): 
 
 • belang van een representatieve steekproef
 • interpretatie van statistische gegevens 
 • frequentietabellen
 • grafieken 
 • centrum- en spreidingsmaten 
 • een eigen eenvoudig statistisch onderzoek uitvoeren