Module /  Werkplekleren voor een host/hostess op een toeristische bestemming

In deze module koppel je de theorie aan de praktijk. Je gaat zelf aan de slag in een toeristische setting en je doet praktische ervaring op in een professionele omgeving. Mogelijke werkplekken zijn hotels, vakantiecentra, toeristische kantoren, cultuurcentra … 

Inhoud

  • de dagelijkse routinetaken van een host(ess) afhandelen 
  • meedraaien in een professionele omgeving 


Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Geslaagd zijn voor de modules: Inleiding in de toeristische sector, Administratieve organisatie, Onthaal en begeleiding, Informatie en verkoop. 

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 23/04/2020 tot 18/06/2020 donderdag van 08:30 u. tot 12:20 u. + donderdag van 13:00 u. tot 16:50 u. De Merodelei 220, 2300 Turnhout 80 € 120