Opleidingen /  Zorgkundige

Als zorgkundige ben je opgeleid om verpleegkundigen bij te staan in de zorgverlening aan patiënten. In de opleiding is er een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je doet 540 uren stage. Daarvoor werkt CVO EduKempen samen met een uitgebreid netwerk aan stageplaatsen in de regio.

Na je opleiding kan je werken in de gezinszorg, in de thuisverpleging en in verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra, (psychiatrische) ziekenhuizen, dagcentra.

Uitbreiding zorgkundige handelingen
Naast onze opleiding zorgkundige bieden wij voor externen ook de opleiding ‘uitbreiding van de zorgkundige handelingen’ aan. Dit pakket is bedoeld voor mensen die reeds als zorgkundigen aan de slag zijn in de zorgsector en interesse hebben in het aanleren van de extra taken van de zorgkundige.  Want sinds kort mag een zorgkundige volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid,  extra  specifieke handelingen uitvoeren op de werkvloer op voorwaarde  dat de zorgkundige  hiervoor een korte (1 semester) specialisatie-opleiding volgt.

Modules

Module
Aangepaste voeding
Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector
Basiszorg
Begeleide intervisie 1
Begeleide intervisie 2
Begeleide intervisie 3
Begeleide intervisie 4
Begeleide intervisie 5
Cliëntgerichte benadering
Communicatief gedrag
Context van de zorgvrager
EHBO
Hef- en tiltechnieken
Individuele prakijkbegeleiding 1
Individuele praktijkbegeleiding 2
Individuele praktijkbegeleiding 3
Individuele praktijkbegeleiding 4
Individuele praktijkbegeleiding 5
Individuele praktijkbegeleiding 6
Individuele praktijkbegeleiding 7
Individuele praktijkbegeleiding 8
Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige
Logistieke vaardigheden in de zorgsector
Omgaan met complexe zorgsituaties
Omgaan met dementie
Omgaan met psychische zorgvragen
Onderhoud in de zorgsector
Organisatie van huishoudelijke taken
Samenwerking
Specifieke zorg 1
Specifieke zorg 2
Totaalzorg
Werken in de zorgsector
Zorg voor woon- en leefklimaat

Inschrijven

Voor deze opleiding kan je je inschrijven op volgend secretariaat:

Traject

Studiebewijs

Diploma secundair onderwijs Zorgkundige in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming.

Opmerkingen

Wens je meer info? 
Vul dan hier je gegevens in.